مقالات

نظریه های زوج درمانی

توسط دسامبر 28, 2019 مارس 3rd, 2020 بدون نظر

 

عوامل اصلی دخیل انتخاب همسر از دید نظریات مختلف زوج درمانی:

عوامل بافتی از قبیل نژاد؛ مذهب؛ تحصیلات؛ خویشاوندی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی بر فرآیند جست و جوی همسر و مراسم مربوط به ازدواج تاثیر می گذارد اما در نهایت فرد همسرش را مطابق با زمینه های روان شناختی اش انتخاب می کند. در فرآیند آگاهانه و آزادانه انتخاب همسر؛ پویایی های فردی و تعاملات بین فردی عامل اصلی از دیدگاه نظریه های زوج درمانی است.

نظریات مهم و اساسی در زوج درمانی:

در حوزه ی روانشناختی و عاطفی انتخاب همسر ؛ دو الگوی متفاوت فرض شده است: تضاد ( نیاز های مکمل) و تشابه (نیاز های همانند). برخی از روان شناسان در حالی که سعی در تطابق این دو دیدگاه متضاد دارد بیان میدارند که هر دو این ایده ها ممکن است صحیح باشد و این به عمق استدلال فرد در انتخاب همسر بستگی دارد.

روابط شی از جمله نظریات پایه ای:

(روابط شی) نقش اساسی در انتخاب همسر بازی می کند و در خانواده و تعامل زناشویی به کار می آید. نظریه پردازان روابط شی در حوزه ی زوج درمانی عموما موافق اند که فرآیند برقراری ارتباط و درونی کردن آثار  تجارب اولیه که به طور اساسی گسترش داده شده اند؛ اساس روابط صمیمی بعدی را شکل می دهند.محدودیت های محیطی مانع از بحث و توصیف روابط شی و فرآیند های مهم روابط شی که انتخاب همسر و تعاملات زناشویی به ویژه جدا شدن؛ همانند سازی فرافکنانه؛ درون فکنی و برون فکنی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ میشوند.

الگوی روابط نوع خاصی از روابط شی می باشد که از آنچه ما در ابتدا در خانواده هایمان تجربه کرده ایم ناشی می شود. ما الگویی از هر والد؛ الگویی از تعاملات عاطفی میان همسران و الگویی از والدینمان به عنوان یک سیستم را درونی می کنیم. این الگو ها چیزی بیش از تصاویر ساده از ازدواج می باشد؛ احساس عاطفی و قوی در مورد ازدواج و متاهل بودن. بخشی از این الگو ها در حوزه ی آگاهی و برخی دیگر خارج از حوزه ی آگاهی ما قرار دارد.

چرخه های زندگی کجای نظریات زوج درمانی قرار دارد؟

چرخه های زندگی فردی؛ زناشویی و بین نسلی؛ در شکل دادن تعاملات ما  در گام های اولیه تعهد زناشویی مان دخیل می باشند. هی لی در حین توصیف روش درمانی میلتون اریکسون؛ شش مرحله را در چرخه ی زندگی خانواده شرح می دهد که با دوره ی نامزدی شروع شده و با مرحله بازنشستگی و پیری خاتمه می یابد

از نظریه سالامون چه می دانید؟

چارچوب پنج مرحله بالین سالامون بر پایه ی تکالیف رشدی است. دو تکلیفی که ببرای ازدواج در نظر گرفته شده است عبارتند از: ۱) پایان دادن به وابستگی های اولیه به والدین و ۲) جهت دهی مجدد نیرو های فردی از خانواده اصلی به ازدواج

از دیگر نظریه پردازان  مهم زوج درمانی:

کارتر و مک گلدریک طرح شش مرحله ای را ارایه دادند که مرحله اول آن عبارتست از: ترک خانواده اصلی توسط جوان. آنها بر ترکیبی از فردیت؛ خانواده؛ دیدگاه های اجتماعی ؛ فرهنگی و دوستی وارایه مثال های تجربی مربوط به استفاده از این ساختار ها در کار بالینی؛ تاکید داند.

نیکولز و اورت چارچوب چهار مرحله بالینی-رشدی ارایه کرده اند. آنها برخلاف دیگران ترک خانواده اصلی را به عنوان فرآندی که معمولا با افزایش تمایز یافتگی در اواخر نوجوانی شروع و تا زمانی که فرد وارد رابطه زناشویی شود؛ ادامه دارد؛ تلقی کرده اند. آنها همچنین بر تکالیفی اشاره داشتند که به انتقال موثر از مرحله ای به مرحله دیگر کمک می کند.

توجه به مسایل قومیتی اساس کار زوج درمانگران:

همه ی زوج ها حتی آنهایی که در یک کشور؛ شهر یا حتی همسایگی هم پرورش یافته اند زمینه های متفاوتی دارند. پیش زمینه های قومیتی؛ یکی از تعیین کننده های مهم شخصیت و رفتار می باشد.نظریه های زوج درمانی بیان می دارند که گستره تعاملات زوجی برای بسیاری از افراد وجود دارد اما بسته به فرهنگ؛ عقاید و رفتار ها و گروه اجتماعی و فرهنگی خاص؛ تغییر می کنند. اطلاعاتی که نظریه های زوج درمانی در رابطه با مراحل رشد ازدواج و خانواده با توجه به نژاد و قومیت افراد در اختیار زوج درمانگران قرار می دهند در کار با زوج ها می تواند بسیار موثر باشد.

دو رویکرد اساسی زوج درمانی رشدی:

در نهایت دو رویکرد اساسی برای استفاده از مراحل رشدی در نظریه های زوج درمانی  و آسیب شناسی خانواده وجود دارد. یک رویکرد بیانگر این است که آسیب های خانواده و نیاز زوج ها به درمان ناشی از مجموعه وقایع مراحل زندگی و شرایط بیرونی است رویکرد دیگری که به طور آشکار بر مبنای کار بالینی بنا شده است بیان می کندکه آسیب شناسی به صورت تداوم کارکرد سیستم خانواده است و اینکه مرحله رشدی به سادگی سیستم را تحت تاثر قرار داده و موجبات تغییر آن را فراهم می کند.

و اما در نهایت زوج درمانگران چه می کنند؟

با توجه به نظریات زوج درمانی  مختلف؛ برای ارزیابی کردن روابط زناشویی روش های معدودی وجود دارد که شامل گزارش های کلامی؛ مشاهده تعاملات بین زوج ها و آزمون های استاندارد شده می باشد. روش عمومی بسیلری از روان شناسان عموما شامل ملاقات هر دو زوج؛ ایجاد فرصت مناسب برای واداشتن آنها به صحبت با یکدیگر درباره داستان زندگی خود و مشاهده واکنش آنها درباره ی مداخله های درمانگر می باشد. مصاحبه ی اولیه زوج ها بر پایه ی ایجاد فرصتی است تا درباره ی هر چیزی که ظاهرا مهم نباشد صحبت کنند و به هر چیزی که به نظر آنها به طور مناسبی درباره آنها صحبت نکرده اندبرگردند. یعنی صحبت در مورد آنچه مهم تلقی نمی شود و آنچه که مورد بحث قرار نگرفته است.

در حین برقراری ارتباط درمانگر با سخنان مراجعان در جلسه درمان به منظور جست و جو و کشف نشانه ها و بحث مشکل زایی که روابط آنها را تحت تاثیر قرار می دهند؛ مورد سنجش صورت می گیرد. سنجش و مداخله  توام با یکدیگر اند و در راستای هم صورت می گیرند.

ما اینجا در دنیای امن در کنار تمامی زوج هایی که به دنبال حفظ و نگهداری و یا  بهبود و بازسازی  روابط زوجی خود هستند خواهیم بود و تمام قد در خدمت جامعه مان هستیم.

اگر علاقه مند به دریافت خدمات مشاوره پیش از ازدواج؛ زوج درمانی و خانواده درمانی هستید میتوانید با ما در ارتباط باشید.

دیدگاه خود را ثبت کنید