داستان شهر ویروس ها

داستانی است برای کوکان عزیزمان که در این روزهایی که ویروس کرونا خیلی از ذهن ها رو درگیر کرده ، آرامش و  نشا را به بچه های عزیزمان بازگردانیم . متشکریم که کنارمان هستید

دانلود صوت داستان شهر ویروس ها

دیدگاه خود را ثبت کنید