تماس با ما

انجمن دنیای امن

با ما در ارتباط باشید

انجمن دنیای امن

انجمن دنیای امن مرکزی آموزشی در حوزه‌ی روان‌شناسی است که با تمرکز بر چهار حوزه‌ی کودک، نوجوان، والدین و متخصصان، سعی در ارتقاء سلامت روان جامعه دارد .