آیا مدل زوج درمانی شناختی-رفتاری یک رویکرد تصادفی است؟!

درک ناکافی از مولفه‌های CBCT و بی توجهی به پایه‌های اساسی این مدل در نظریه‌ها و روش‌های اصلی؛ ممکن است CBCT را در حد رویکردی تصادفی که از دیگر مدل‌ها قابل تمییز نمی‌باشد نشان دهد و نیز اثرات و کاربرد آن را کم اهمیت جلوه دهد.

بنابر این CBCT جنبه‌های گوناگونی از کارکردها را با هم یکپارچه می‌کند.

پیش از آنکه هر نظریه بالینی یا تکنیک‌های درمانی جنبه‌ی کاربردی پیدا کند؛ سنجش کارکردی باید آن نظریه یا تکنیک را به سوی طرح ریزی درمانی سوق بدهد.

یکپارچگی مدل شناختی-رفتاری

در بررسی موضوع یکپارچگی و تاکید بر شناختی یا رفتاری بودن این مدل؛ سوال اساسی این است که CBCT واقعا چیست؟

با توجه به اصول رفتاری؛ رویکرد قوی CBCT با سنجش مشکل اصلی و وابسته‌های حمایتی آن آغاز می‌شود. ممکن است نامرتبط باشد که در آن افکار والیه مورد تاکید قرار گیرد یا تنها شامل یک تم باشد که بر رفتارهای والیه متمرکز است.

به میزانی که مداخلات صورن می‌گیرد رفتارهای هدف و رفتارهای اصلاح شده ظاهر می‌شوند.

درمانگران شناختی-رفتاری چگونه عمل می‌کنند؟

شناخت درمانگری که متوجه می‌شود تمرکز اولیه بر اسنادها به تغییر منجر نمی‌شود سعی می‌کند روش خود را جهت اصلاح رفتارها به موثرترین مسیر تغییر دهد.

مشابه این؛ درمانگری که فقط در صورت اتفاق به فکر اهمیت می‌دهد ممکن است تاکید بر آن را بر رفتارهای هدف ترجیح دهد.

لذا در این مدل رویکرد یکپارچه بسیار مناسب است و شناخت‌ها یا رفتارهای صرف می‌تواند نادیده گرفته شود.

درمانگران شناختی-رفتاری لازم است از چه مسایلی به خوبی آگاهی داشته باشند؟

آگاهی درمانگر از سنجش مسایل فرهنگی و رشدی و توانایی ایجاد هم‌دلی و به کارگیری مهارت‌های هدفمند؛ زوج را در رسیدن به بهبودی در روابط خود توانا می‌سازد. بدون سنجش منظم این موارد اهداف به طور مشخص آشکار نمی‌شود و عدم توجه به استفاده از این مداخلات جنبه‌های مناسب درمانی را مشخص نمی‌کند.

لذا دقت به همه‌ی جزییات و ابعاد کار برای همه‌ی کسانی که روش‌های CBCT را در کار زوج درمانی خود استفاده می‌کنند؛ مفید واقع می‌شود.

 

آیا می دانید مسایل اخلاقی در رویکرد شناختی-رفتاری به چه صورت است؟

زوج درمانی به طور عام و CBCT به طور خاص؛ مواردی اخلاقی برای متخصصان ایجاد می‌کند. آنگونه که پیش از این اشاره شد مشکل است که زوج درمانی به طور کامل بر ارتباط؛حل مساله؛ تبادل رفتار و تشریح اسنادهای همسران تمرکز کند.

علاوه بر این تمام مدل‌های زوج درمانی با برخی خطرها همراه‌اند و ماهیت رهنمونی و فعال CBCT به توجهی ویژه به منظور کاهش پیامدهای ناخواسته احتیاج دارد.

در رویکرد شناختی رفتاری و استفاده از CBCT؛ مسایلی از قبیل مصاحبه‌ی جداگانه زوج‌ها؛ چگونگی صرف زمان در مورد اختلال فرد؛ افشای اسرار؛ ارجاع و تصمیم‌هایی درباره‌ی رهبری زوج ـ خانواده ـ فرد یا گروه درمانی و یا بازگشت به درمان‌های دیگر؛ بسیار مهم است.

زوج درمانی شناختی-رفتاری برای چه کسانی مفید است؟

به دلیل دامنه‌ی گسترده‌ی این رویکرد؛ مهارت‌ها و پایه‌های عملی آن‌ها؛ CBCT می‌تواند برای تعدادی زیادی از مسایل زوج درمانی و نیز برای مراجعانی که مشکلاتی در مورد فرهنگ؛ مشکلات کنونی؛ جهت گیری و مسایل جنسی؛ سن؛ ناتوانی و دیگر عوامل دارند  بسیار مفید باشد.

نگاه آیندگان به زوج درمانی شناختی-رفتاری چیست؟

آینده حق را به CBCT می‌دهد. تعداد زیادی از درمان‌گران خودشان را به عنوان متخصص رفتاری-شناختی می‌شناسند.

برنامه آموزش و تداوم آموزش این مدل درمانی در حال افزایش و تاکید بر روش‌های CBCT هستند.

روان درمانی تلفیقی روندی در حال رشد دارد و تمایل طبیعی ترکیب نظریه‌ها و تکنیک‌ها بدون شک باقی خواهد ماند و بوسیله‌ی تحقیقات مختلف به اعتبار آن افزوده می‌شود.

این مایه‌ی خوشحالی است که این روندها با بازنگری توسط همه‌ی متخصصان روان درمانی و نیز از طریق پایه‌های شناختی و رفتاری و دیگر رویکردهای یکپارچه مناسب همراه خواهد بود.

و اما در نهایت باید گفت…

مشخص است که CBCT جنبه‌هایی از مدل‌های دیگر را تلفیق می‌کند و در روان درمانی CBCT به طور عمومی عناصری را که منشا اصلی‌شان مشخص نیست؛ یکپارچه می‌کند.

بیشتر این متخصصان قادر به تشخیص پایه‌های بهترین بافت و جامع‌ترین روش‌های بکارگیری فنون هستند. اگرچه این مشخص است که هم مهارت‌های رفتاری و هم مهارت‌های شناختی در درمان مشکلات ویژه موثر هستند و در زوج درمانی نیز به کار می‌روند با این وجود یافته‌های تجربی می‌گوید که قابلیت‌های شناختی مثل بازسازی؛ به نتایج معناداری منجر شده‌اند.

ما اینجا در دنیای امن در کنار تمامی زوج‌هایی که به دنبال حفظ و نگهداری و یا بهبود و بازسازی  روابط زوجی خود هستند خواهیم بود و تمام قد در خدمت جامعه‌مان هستیم.

اگر علاقه‌مند به دریافت خدمات مشاوره پیش از ازدواج؛ زوج درمانی و خانواده درمانی هستید می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

دیدگاه خود را ثبت کنید