در قصه ی شاه و پری ؛شاهزاده و فقیر که عاشق هم بودند؛ ازدواج کرده و از ان به بعد به خوشی زندگی می کنند. فرهنگ ما از این داستان ها و مشابهات ان بسیار زیاد دارد. در هر مورد؛زمانی که ازدواج صورت میگیرد؛ داستان تمام میشود و ما به ندرت از نوعی سازگاری که هر زوج باید در شروع زندگی ان را ایجاد کند مطلع میشویم. هنوز که هنوز است سازگاری بیشترین نقش را در زندگی زوج هایی دارد که توانسته اند سالگرد ازدواج خود را جشن بگیرند. اما سازگاری دقیقا به چه معناست؟ چگونه باید مهارت های مربوط به ان را اموخت و سوالات بسیار دیگری که همه ی زوج ها ممکن است در ذهنشان ایجاد شود. در هفته های بعد حتما به تک تک اینها خواهیم پرداخت…

نویسنده: زهرا سادات میرشجاعی

      مشاور خانواده

دیدگاه خود را ثبت کنید