امروزه کوچینگ یا راهبری دراز مدت یکی از مهمترین روش های آموزش با نتایج ملموس شناخته شده است. دوره نوجوانی با توجه به حساسیت و اهمیت فراوانی که دارد، کوچینگ یک روش ضروری و قابل اتکا برای نوجوانان و خانواده او می باشد. در این بسته ۱۰ ماهه بعد از ارزیابی نوجوان و والدین برنامه ای متناسب و عملیاتی طرح ریزی و اجرا می شود. برخی از عناوین این بسته عبارتند از: تصمیم گیری و انتخاب، خود مراقبتی، اصول مطالعه و تند خوانی، شهامت، فن بیان، مسئولیت پذیری، هویت باب، اصول رابطه، استعداد یابی

دیدگاه خود را ثبت کنید