دکترآزیتامحمد کریمی، روان تحلیلگر وفعال اجتماعی، با اشاره براینکه نماد پروری درجامعه، یک پدیده اجتماعی_روانشناسی است و این نماد میتواند تتلو یا هرچیز دیگری باشد، عنوان کرد: مسیر زندگی افراد در یک‌ جامعه قهرمان پرور، می‌تواند با یک حرکت هنجارشکن ویا ضد اجتماعی تغیرکند؛ زیرا این جامعه ساختار هویتی بالغانه‌ای ندارد به راحتی درگیرقهرمان پروری می شود.

مدیرعامل انجمن دنیای امن بابیان اینکه ساختارهویتی یک نسل ازدرون خانواده شکل می‌گیرد، اظهار کرد: جامعه‌ای که به درستی حل مسئله نکند وساختارهای ارزشی آن به درستی منتقل و نهادینه نشود، به صورت افراط و تفریط، خورده ساختارهایی را شکل داده و درگیر آنها می‌شود.

وی با تاکید براینکه بحران هویت در نوجوان یکی از مراحل تحولی وگذرا بوده و برای کسب هویت لازم است، بیان کرد: اگرجامعه و خانواده برای این مرحله گذار درنوجوان، دیتاهای مناسبی را فراهم نکند و نوجوان به یک هویت مستقل وپایدار نرسد، این امرمی‌تواند منجر به کاهش عزت نفس شود که درننیجه سبب می‌شود نوجوان به راحتی درگیر این نوع ساختارها گردد؛ زیرا نوجوان با درگیر شدن با گروه‌ها، نمادها وقهرمان‌ها بخشی ازهویت خود را دنبال می‌کند وهرجریان قهرمانانه ای می‌تواند این ساختار ناقص هویت را به نفع خودش قبضه کند.

وی ادامه داد: این نوع موج ها زمانی در یک جامعه ای به وقوع می پیوندد که خانواده و جامعه نتوانسته به درستی برای آن برنامه ریزی انجام دهد که نتیجه آن این است که یک فرد هنجارشکن مثل تتلو می‌تواند تعصبات، عتقادات و …مخربی برای نوجوانان به ارمغان بیاورد.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت هیجانات از زندگی فردی و خانوادگی شروع شده و در جامعه حمایت و نهادینه می‌شود؛ اما زمانیکه هریک از این‌ها به درستی عمل نکنند درسطح کلان شاهد رفتارهای هیجانی مانند ۱۶ هزار لایک و کامنت در پست تتلو، کامنت های منفی در پست مسی و…خواهیم بود که این امر نشان میدهد که افراد جامعه ظرفیت تجربه هیجاناتی مثل خشم، ترس، غم و…را ندارند.

وی افزود: وقتی این ظرفیت‌های روانی در خانواده برای فرد ایجاد نشود و هیجانات نادیده گرفته شود یا درتجربه و ابراز آن کمک نشده باشد به صورت هیجانی در جامعه نمایانگر می‌شود.

 

نقصان سیستم فرزندپروری عاملی در هویت های عاریه ای

مدیرعامل انجمن دنیای امن با اشاره بر اینکه اگر سیستم خانواده، آموزش و پرورش، فرزند پروری وانتقال ارزش‌ها به درستی عمل نکند ما بازهم شاهد این گونه پدیده‌ها خواهیم بود، بیان کرد: این نوع رفتارها نمایانگرعدم سواد زندگی و برنامه ‌ریزی است؛ زیرا اگر در دوران کودکی و نوجوانی سواد و مهارت زندگی آموزش داده شود کمتر شاهد این گونه جهت گیری‌های افراطی ویابه دنبال یک قهرمان ویا هویت عاریه ای بودن افراد خواهیم بود.

محمدکریمی عدم وجود معیارهای درست در جامعه را از دیگرعلل دانست وگفت: پدیده تتلو و تتلیستی نشان میدهد که ارزش‌های بین نسلی به درستی انتقال داده نشده وزمانی که ارزشها وایدئولوژی ها به درستی انتقال داده نشود توسط هرکسی جهت‌گیری میشود، همچنین ارزشهای جامعه هرچند سال یکبارعوض میشود اما جامعه ما آمادگی تغییرات و بومی سازی آن را ندارد.

وی اظهارکرد: نظام فرزندپروری به گونه پیش میرود که ارزش‌های دینی و اعتقادی در بعضی افراد از بین رفته واین زنگ خطری برای جامعه است؛ زیرا جامعه را از لحاظ ساختارهویتی دچار مشکل می‌شود.

تتلو یک جوکر است؟

وی با تاکید براینکه نماد هایی مانند تتلو نمایانگر چهره عریان جراحت های اجتماعی و ارزشی جامعه، هستند، عنوان کرد: این فرد برانگیخته شده از درون همین جامعه است و به صورت بزرگ نمایی شده ای آسیب های جامعه‌ی مارا نشان می‌دهد؛ اما این اسیب به قدری نمایان است که عده‌ای به صورت افراطی طرفدار وعده‌ای به صورت تفریطی پس میزنند که هردو ی اینها نادرست بوده و نشان‌دهنده ظرفیت های پایین جامعه است،

این تحلیلگر ادامه داد: تتلو به درستی نشان میدهدکه درکجاضعف داریم واگرتوجه نکنیم هرچندوقت یکبارشاهد بروزتتلوهای متفاوت خواهیم بود همچنین طرفداران تتلو اندازه ای نیست که نادیده گرفته شود؛ زیرا آن‌ها افراد همین جامعه هستند و اگر عصیان وهنجارشکنی صورت می‌گیرد جای سوال و تفکر دارد.

ضعف در سواد رسانه‌ای و سواد هنری فرصتی برای هنجارشکنان

وی باتاکید براینکه سواد رسانه ای در جامعه ما وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه در شرایطی که رسانه فضایی مهیا برای اینگونه هنجار شکنی‌ها است و همه با آن درگیر هستند در مدرسه و خانواده سواد رسانه‌ای آموزش داده نمی‌شود وبرای برخی از افراد سواد رسانه ای مفهومی ناآشنا است در حالیکه در هزاره‌ای زندگی می کنیم که به گفته ی یونسکو سواد رسانه‌ای بسیار مهم است.

وی بابیان اینکه اگر سواد هنری در ساختار جامعه و نظام خانواده اموزش داده شود افرادمی‌توانند نقد کرده و جریانی که دیگرهنرمندانه نیست را تشخیص دهند، تصریح کرد: بزگترین اینفلوئنسرها وسلبریتی‌ها در هرجامعه ای هنرمندان هستند و اگر افراد با مفهوم، ابزار وشالوده هنر اشنایی داشته باشند هر شخصی ویا جریانی نمی تواند به عنوان هنرمند ظاهرشود و با پیدا کردن طرفدارانی به جامعه آسیب برساند.

وی یادآورشد: بچه ها از فروشگاهی خرید و مطالبه می‎کنند که ویترینی خوشایند، محبت‌آمیزو آرام داشته باشد درغیر این صورت بچه‌ها خریدار ارزش‌های ما نیستند؛ البته انها حق دارند که ارزش های خود را داشته باشند واین نشانه رشد بین نسلی است اما اینکه چه ارزش هایی را برای خود انتخاب میکنند بسیار مهم است.

دیدگاه خود را ثبت کنید