اول از همه باید از خود بپرسیم برای چه میخواهیم ازدواج کنیم؟ طبیعتا هرکس برای خود دلایل خاص خودش را دارد. اما از رایج ترین دلایلی که مردم در پاسخ به این سوال می اورند میشود به موارد زیر اشاره کرد:

عشق/ نیاز جنسی/ امنیت/ اطمینان/ رفاقت/ حمایت/ محافظت/ رهایی از تنهایی/ داشتن فرزند/ نیل به اهداف زندگی/ رهایی از فشارهای خانواده و جامعه و …  دلیل شما برای ازدواج چیست؟ آیا از دلایل بالا در پاسخ شما نیز وجود داشت؟ اگر قصد ازدواج دارید این سوال را از خودتان و خواستگارتان بپرسید.

در نهایت باید گفت که نمیشود برای این سوال جواب درست یا غلط در نظر گرفت ولی  خوب است که به جواب های خودمان و شریک اینده زندگی مان خوب فکر کنیم. آیا ما اهداف مشترکی برای ازدواج داریم؟ آیا میتوانیم اهداف شریک زندگیمان را براورده کنیم؟ حتی اینکه من یا او دلایل یکدیگر را منطقی ارزیابی میکنیم؟ همه ی اینها فقط و فقط با صحبت درباره ی این موضوع مشخص میشود. پس خوب است که به این دلایل و جواب های ان بیشتر بپردازیم.

دیدگاه خود را ثبت کنید