خانواده و  سبک های فرزند پروری بامریند:

خانواده در مفهوم کلی خود پدیده ای جهانی است که در هر جا وجود دارد و طبیعتا به تعداد خانواده ها سبک های فرزند پروری وجود دارد. در میان اعضای خانواده مادر نخستین شخصیتی است که با کودک ارتباط می گیرد لذا شکل دهنده اولیه سبک های فرزند پروری عموما مادران هستند.چگونگی برقراری ارتباط مادر با کودک از اهمیت خاصی برخوردار است. از میان عوامل متعدد روابط انسانی موثر در رشد و تکامل کودک ؛ شخصیت مادر و نحوه ی تعامل او با کودک اهمیت اساسی دارد.و ممکن است به تعداد مادران سبک های فرزند پروری وجود داشته باشد. مانند سبک فرزند پروری بامریند.

اگر دوست دارید از تاثیرات اساسی داشتن کودکان دارای ناتوانی و مشکلات رفتاری بر خانواده هم اطلاعات کسب کنید این مقاله رو بخونید.

 

سبک های فرزند پروری بامریند  چیست؟

بامریند در سال ۱۹۹۱ از سبک های فرزند پروری استبدادی؛ مقتدر و آزادگذار نام برد. و تمامی خانواده های دنیا را در این سه دسته کلی جای داد. برای هر دسته ویژگی های خاصی مطرح کرد که متمایز کننده ی انان از دسته های دیگر باشد.

برای اطلاعات بیشتر از الگو های فرزندپروری به اینجا مراجعه کنید.

 

اولین سبک فرزند پروری بامریند : والدین مستبد

والدین مستبد روابط سرد همراه با کنترل زیاد را بر فرزندان خود اعمال می کنند.
نمایش قدرت والدین اولین عاملی است که شیوه ی استبدادی را از دو شیوه ی دیگر متمایز می سازد. این والدین بسیار پرتوقع بوده و پذیرای نیاز ها  و امیال کودکان نیستند.

 

دومین سبک فرزند پروری بامریند : والدین سهل گیر

در حالی که والدین سهل گیر انتظارات اندکی از فرزندان خود داشته و هیچ گاه، نه کنترل و نه پاسخ گویی هم نسبت به آنان ندارند.
والدین سهل گیر فرزندان خود را کنترل نمی کنند و از آنان توقعی ندارند. در امور خانه نظم و ترتیبی ندارند و در تنبیه کردن یا پاداش دادن به فرزندان خود چندان جدی نیستند.

بد نیست به این پست اینستاگرامی هم یه نگاه بندازید.

 

سومین سبک فرزند پروری بامریند: والدین مقتدر

والدین مقتدر  واقعیت ها و بینش های شناختی را به کودکان منتقل می سازند و تمایل بیشتری برای پذیرش دلایل کودک در رد یک رهنمود از خود نشان می دهند. این والدین سخنوران خوبی هستند و اغلب برای مطیع سازی از استدلال و منطق استفاده میکنندو همینطور  به منظور توافق  با کودکشان ارتباط کلامی  برقرار می کنند.
والدین مقتدر ؛ کنترل خود را همراه با رابطه گرم و پاسخ گویی به فرزندان خود دارند.

 

بهترین سبک فرزند پروری بامریند کدام است؟؟

نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد که سبکهای فرزند پروری مقتدرانه بر جنبه های مختلف رشد کودک و بهبود مشکلات رفتاری؛ هیجانی و اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.
پژوهش های بسیاری به بررسی اثر بخشی سبک های فرزند پروری بامریند البته سبک مقتدرانه؛ چه در ایران و چه در خارج از کشور بر حوزه های مختلفی مانند مهارت های اجتماعی؛ خودکارآمدی تحصیلی؛ بهبود مشکلات رفتاری؛ کاهش افسردگی پرداخته و نتایج اکثر آنان تایید کننده اثربخشی مثبت استفاده از سبک فرزند پروری مقتدرانه بامریند می باشد.

والدینی که درباره فرزندپروری مذهبی سوال دارند خوندن این مطلب براشون واجبه!!

 

سوال اساسی که اینجا مطرح می شود این است که آیا میتوان به والدین در جهت استفاده از سبک فرزند پروری مقتدرانه آموزش داد یا خیر؟

شما طور فکر می کنید؟

دیدگاه خود را ثبت کنید