برخی متخصصان اظهار میدارند که سال اول ازدواج به لحاظ برقراری ارتباط واقعا سال بسیار مشکلی است.حتی هنگامی که زوج ها زمینه فرهنگی مشابهی داشته باشند؛ انها در خانواده های متفاوتی بزرگ شده اند و با عادت های متفاوتی زندگی کرده اند. بنابراین ممکن است در موردی عادی مثل گذاشتن سطل اشغال بیرون از خانه یا موارد مهم تری مثل اینکه چه کسی مسوول چه وظیفه ایست؟اولویت های زندگی چیست؟ هزینه های زندگی باید به چه مواردی تعلق بگیردو غیره…با یکدیگر اختلاف داشته باشند. با وجود این تفاوت ها پبچیدگی رفع انها از یکسو  و عدم حمایت از طرف فرهنگ بزرگتر از سوی دیگر؛ خیلی هم عجیب نیست که بعضی از زوج ها به آسانی همدیگر را ترک میکنند.با این حال برخی اغلب به عنوان اخرین پناهگاه به جست و جوی زوج درمانی میروند. در هر حال انچه مشخص است این است که همه ی زوج ها در زندگی مشترک خود با مشکلاتی مواجه هستند اما انهایی که برای حل اختلافات صبور بوده و با گفت و گو با یکدیگر و همچنین متخصصان خانواده تلاش میکنند، میزان موفقیت زناشوییشان قطعا بالاتر از سایرین خواهد بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید