زوج درمانی هیجانی عاطفی بر اساس این ایده است که عشق بلند مدت بین همسران رمانتیک؛ امکان پذیر است و حق طبیعی ماست. ما همگی در زمانی که جایی امن و پایه ای ایمن در آغوش عشق خود پیدا می کنیم بهتر و قوی تر می شویم. رابطه ی عاشقانه زوج ها مبنای خانواده های امن ؛ جامعه ای سالم و آینده ای انسانی برای همه ما است.

ما دیگر مجبور نیستیم قبول کنیم که عشق رمانتیک یک راز یا یک ایده آل غیر قابل دسترس است. در نهایت همه ی این علوم قادر به روشن کردن لحظاتی شده که دلیل لذت یا غم هر روزه و مجموعه ای از ارزشمند ترین روابط فردی است. هدف ما کمک کردن به زوج ها جهت اصلاح ؛بهبود و رشد دایم رابطه ی عاشقانه ی آنها است.

دیدگاه خود را ثبت کنید