فوبیای اجتماعی             social phobia

هراس یا فوبیای اجتماعی که با نام (اختلال اضطراب اجتماعی) هم شناخته می شود؛ نوعی ترس یا نگرانی بسیار شدید در موقعیت های اجتماعی است و ممکن است منجر به انزوای شدید فرد بشود. فوبیای اجتماعی گاهی اوقات ممکن است به حدی شدید باشد که فرد را حتی برای انجام فعالیت های ساده اجتماعی مانند خرید از فروشگاه یا پاسخ به تماس های تلفنی دچار وحشت شدید کند. افرادی که دچار فوبیای اجتماعی هستند به ندرت در مکان های عمومی رفت و آمد میکنند.

باید دقت داشت که مرز بین انواع فوبیا و فوبیا در معنای عام با سایر مشکلات روانشناختی مرز باریک و تشخیص آن صرفا بر عهدی متخصصان است. لذا در صورت نیاز یا مشاهده ی این علایم در خود یا اطرافیانتان قبل از هرگونه توصیه ای بهتر است با یک روانشناس یا مشاور مشورت کنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید