کودکان و نوجوانان برای اینکه زندگی شاد و سالمی داشته باشند باید در زمینه مسائل جنسی اطلاعاتی صحیح و متناسب با سن و درک خود کسب کنند و در این زمینه هیچکس بهتر از والدین نمی تواند اطلاعاتی درست در زمینه فوق را در اختیار کودک و نوجوان قرار دهد. موسسه دنیای امن با تدویل آموزش های پایه و اخصصی و البته با فرهنگ اسلامی طرحی جامع برای ۳ گروه والدین، کودک و نوجوان، مربیان مبنی بر مطالعات تخصصی و پژوهش های علمی و آزمون شده قرم بلندی در راستای سلامت جسم و روان فرزندان کشور برداشته است و کلیه آموزش ها به روش تسهیلگری ارائه می شوند

دیدگاه خود را ثبت کنید